Territori

Ne jemi aktivë në tregjet e Europës Qendore dhe Lindore dhe në vendin tonë në Zvicër. Përvoja jonë ndër vite dhe stafi lokal i orientuar drejt rezultateve ndihmojnë për të siguruar sukses dhe një kthim optimal nga investimi.